Sunday, 23/09/2018 - 15:31|
“HỌC MÀ KHÔNG BAO GIỜ CẢM THẤY ĐỦ, LÀ SỰ KHÔN NGOAN. DẠY MÀ KHÔNG BAO GIỜ CẢM THẤY MỆT MỎI, ĐÓ LÀ TÌNH YÊU THƯƠNG”
THÔNG BÁO VỀ ĐIỀU KIÊN CẤP VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ
Văn bản liên quan