Sunday, 23/09/2018 - 15:22|
“HỌC MÀ KHÔNG BAO GIỜ CẢM THẤY ĐỦ, LÀ SỰ KHÔN NGOAN. DẠY MÀ KHÔNG BAO GIỜ CẢM THẤY MỆT MỎI, ĐÓ LÀ TÌNH YÊU THƯƠNG”

Văn nghệ chào mừng 20/11


Nguồn: phanboichau.kontumcity.edu.vn