Sunday, 23/09/2018 - 15:31|
“HỌC MÀ KHÔNG BAO GIỜ CẢM THẤY ĐỦ, LÀ SỰ KHÔN NGOAN. DẠY MÀ KHÔNG BAO GIỜ CẢM THẤY MỆT MỎI, ĐÓ LÀ TÌNH YÊU THƯƠNG”

Ngày hội công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên


Nguồn: phanboichau.kontumcity.edu.vn