Sunday, 23/09/2018 - 15:31|
“HỌC MÀ KHÔNG BAO GIỜ CẢM THẤY ĐỦ, LÀ SỰ KHÔN NGOAN. DẠY MÀ KHÔNG BAO GIỜ CẢM THẤY MỆT MỎI, ĐÓ LÀ TÌNH YÊU THƯƠNG”

Một số hình ảnh 20/11/2014


Nguồn: phanboichau.kontumcity.edu.vn