Sunday, 23/09/2018 - 15:31|
“HỌC MÀ KHÔNG BAO GIỜ CẢM THẤY ĐỦ, LÀ SỰ KHÔN NGOAN. DẠY MÀ KHÔNG BAO GIỜ CẢM THẤY MỆT MỎI, ĐÓ LÀ TÌNH YÊU THƯƠNG”

Lễ phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong trường học năm học 2017-2018


Nguồn: phanboichau.kontumcity.edu.vn