Sunday, 23/09/2018 - 16:03|
“HỌC MÀ KHÔNG BAO GIỜ CẢM THẤY ĐỦ, LÀ SỰ KHÔN NGOAN. DẠY MÀ KHÔNG BAO GIỜ CẢM THẤY MỆT MỎI, ĐÓ LÀ TÌNH YÊU THƯƠNG”

Khai giảng năm học 2017-2018


Nguồn: phanboichau.kontumcity.edu.vn