Sunday, 23/09/2018 - 15:46|
“HỌC MÀ KHÔNG BAO GIỜ CẢM THẤY ĐỦ, LÀ SỰ KHÔN NGOAN. DẠY MÀ KHÔNG BAO GIỜ CẢM THẤY MỆT MỎI, ĐÓ LÀ TÌNH YÊU THƯƠNG”

Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2017


Nguồn: phanboichau.kontumcity.edu.vn