Sunday, 23/09/2018 - 15:28|
“HỌC MÀ KHÔNG BAO GIỜ CẢM THẤY ĐỦ, LÀ SỰ KHÔN NGOAN. DẠY MÀ KHÔNG BAO GIỜ CẢM THẤY MỆT MỎI, ĐÓ LÀ TÌNH YÊU THƯƠNG”

Đón nhận trường THCS đạt chuẩn Quốc Gia


Nguồn: phanboichau.kontumcity.edu.vn