Sunday, 23/09/2018 - 15:29|
“HỌC MÀ KHÔNG BAO GIỜ CẢM THẤY ĐỦ, LÀ SỰ KHÔN NGOAN. DẠY MÀ KHÔNG BAO GIỜ CẢM THẤY MỆT MỎI, ĐÓ LÀ TÌNH YÊU THƯƠNG”

Cuộc thi tài năng tiếng anh


Nguồn: phanboichau.kontumcity.edu.vn