Trường THCS Phan Bội Châu trước đây là trường THCS Ia Chim được thành lập theo Quyết định số 182/QĐUB ngày 03 tháng 09 năm 1999 của Sở GD&ĐT Tỉnh Kon Tum. Ngày 19 tháng 5 năm 2009 UBND thành phố Kon Tum ra QĐ số 676/QĐ-CTUBND về việc đổi tên trường THCS Ia Chim thành trường THCS Phan Bội Châu.

Nhiệm vụ giáo dục, đào tạo con em trên địa bàn xã Ia Chim. Hiện nay xã Ia Chim có 11 thôn làng (9 làng đồng bào dân tộc, 2 thôn kinh). Tổng số hộ: 2.450 ; dân số: 10131 người và đã được công nhận xóa mù chữ năm 1999.

Quá trình xây dựng và trưởng thành: Nhà trường luôn vận động và phát triển qua từng năm học, đặc biệt là chất lượng đào tạo ngày một được nâng cao. Trường luôn được sự quan tâm chỉ đạo có hiệu quả của lãnh đạo địa phương và của lãnh đạo ngành GD&ĐT TP Kon Tum . Tổ chức bộ máy của nhà trường cơ ban đã hoàn thiện, hoạt động nề nếp có hiệu quả. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên gần đủ số lượng, có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, hầu hết giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng, đoàn kết, nhiệt tình trong mọi công việc được giao. Chất lượng giáo dục được nâng cao và duy trì thường xuyên. Cơ sở vật chất từng bước đáp ứng bước đầu yêu cầu của công tác dạy và học. 

Danh sách cán bộ giáo viên, nhân viên năm học: 2018-2019

 

Ảnh

Thông tin CBGV

- Bà Vũ Thị Hằng - Chức Vụ: Hiệu trưởng

- Trình độ CM: Đại học văn

- Điện thoại : (060) 3955537

- Email: vthang.pbc@kontumcity.edu.vn

- Ông Trịnh Huy Nhất - Chức Vụ: Phó hiệu trưởng

- Trình độ CM: Đại học toán

- Điện thoại :

- Email: huynhat.pbckt@kontum.edu.vn

- Ông Lê Xuân Long - Chức Vụ: Phó hiệu trưởng

- Trình độ CM: Đại học mĩ thuật

- Điện thoại :

- Email: lxlong.pbc@kontumcity.edu.vn

- Ông Nguyễn Tư Chính - Chức Vụ: Tổ trưởng

- Trình độ CM: Đại học lý

- Điện thoại :

- Email: tuchinh.pbckt@kontum.edu.vn

- Ông Hoàng Đức Nhã - Chức Vụ: Giáo viên

- Trình độ CM: Đại học lý

- Điện thoại :

- Email: hoangducnha.pbckt@kontum.edu.vn

- Bà Mai Thị Huệ - Chức Vụ: Giáo viên

- Trình độ CM: Đại học toán

- Điện thoại :

- Email: maihue.pbckt@kontum.edu.vn

- Bà Hàng Thị Thúy Vân - Chức Vụ: Giáo viên

- Trình độ CM: Đại học toán

- Điện thoại :

- Email: tvan.pbckt@kontum.edu.vn

- Bà Trần Thị Thu Hà - Chức Vụ: Giáo viên

- Trình độ CM: Đại học toán

- Điện thoại :

- Email: thuha.pbckt@kontum.edu.vn

- Bà Trần Thị Như Ngọc - Chức Vụ: Giáo viên

- Trình độ CM: Đại học lý

- Điện thoại :

- Email: nhungoc.pbckt@kontum.edu.vn

- Bà Phạm Thị MỹLoan - Chức Vụ: Tổ Trưởng

- Trình độ CM: Đại học văn

- Điện thoại :

- Email: myloan.pbckt@kontum.edu.vn

- Bà Trịnh Thị Trang - Chức Vụ: Giáo viên

- Trình độ CM: Đại học văn

- Điện thoại :

- Email: trinhtrang.pbckt@kontum.edu.vn

 

- Bà Nguyễn Thị Trầm - Chức Vụ: Giáo viên

- Trình độ CM: Đại học văn

- Điện thoại :

- Email: nguyentram.pbckt@kontum.edu.vn

- Bà An Thị Luyến - Chức Vụ: Giáo viên

- Trình độ CM: Đại học văn

- Điện thoại :

- Email: anluyen.pbckt@kontum.edu.vn

- Bà Vũ Thị Thùy Dung - Chức Vụ: Giáo viên

- Trình độ CM: Đại học văn

- Điện thoại :

- Email: thuydung.pbckt@kontum.edu.vn

 

- Ông Trần Thúc Ngợi - Chức Vụ: Tổ trưởng

- Trình độ CM: Đại học hóa

- Điện thoại :

- Email: thucngoi.pbckt@kontum.edu.vn

 

- Bà Mai Thị Thu - Chức Vụ: Giáo viên

- Trình độ CM: Cao đẳng công nghệ

- Điện thoại :

- Email: maithu.pbckt@kontum.edu.vn

- Bà Đặng Thị Cường - Chức Vụ: Giáo viên

- Trình độ CM: Cao đẳng hóa-sinh

- Điện thoại :

- Email: dangcuong.pbckt@kontum.edu.vn

 

- Ông Nguyễn Đinh Hòa - Chức Vụ: Giáo viên

- Trình độ CM: Đại học sinh

- Điện thoại :

- Email: dinhhoa.pbckt@kontum.edu.vn

 

- Bà Phạm Đoan Uyên - Chức Vụ: Giáo viên

- Trình độ CM: Cao đẳng hóa-sinh

- Điện thoại :

- Email: doanuyen.pbckt@kontum.edu.vn

- Bà Nguyễn Thị Hồng Lý - Chức Vụ: Giáo viên

- Trình độ CM: Cao đẳng địa- gdcd

- Điện thoại :

- Email: hongly.pbckt@kontum.edu.vn

 

- Bà Nguyễn Thị Ngoan - Chức Vụ: Giáo viên

- Trình độ CM: Đại học văn

- Điện thoại :

- Email: nguyenngoan.pbckt@kontum.edu.vn

 

- Bà Vũ Thi Dương - Chức Vụ: Giáo viên

- Trình độ CM: Đại học địa

- Điện thoại :

- Email: thuyduongvu2012@gmail.com

 

- Bà Nguyễn Thị Huệ - Chức Vụ: Giáo viên

- Trình độ CM: Cao đẳng văn- sử

- Điện thoại :

- Email: nguyenhue.pbckt@kontum.edu.vn

 

- Bà Y Yar- Chức Vụ: Giáo viên

- Trình độ CM: Đại học sử

- Điện thoại :

- Email: yyar.pbckt@kontum.edu.vn

- Bà Bùi Thị Thu Hằng- Chức Vụ: Tổ trưởng

- Trình độ CM: Đại học tiếng anh

- Điện thoại :

- Email: thuhang.pbckt@kontum.edu.vn

- Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc - Chức Vụ: Giáo viên

- Trình độ CM: Đại học tiếng anh

- Điện thoại :

- Email: kimngoc.pbckt@kontum.edu.vn

- Bà Nguyễn Thị Bích Hòa - Chức Vụ: Giáo viên

- Trình độ CM: Đại học tiếng anh

- Điện thoại :

- Email: bichhoa.pbckt@kontum.edu.vn

- Bà Trịnh Thị Lan - Chức Vụ: Giáo viên

- Trình độ CM: Đại học tiếng anh

- Điện thoại :

- Email: trlan.pbckt@kontum.edu.vn

- Bà Trịnh Thị Quỳnh - Chức Vụ: Giáo viên

- Trình độ CM: Đại học tiếng anh

- Điện thoại :

- Email: trquynh.pbckt@kontum.edu.vn

 

- Bà Y Ya - Chức Vụ: Giáo viên

- Trình độ CM: Đại học tiếng anh

- Điện thoại :

- Email: yya.pbckt@kontum.edu.vn

- Bà Trần Thị Tuyết Nhung - Chức Vụ: Tổ trưởng

- Trình độ CM: Đại học mĩ thuật

- Điện thoại :

- Email: tuyetnhung.pbckt@kontum.edu.vn

 

- Bà Y Xuân - Chức Vụ: Giáo viên

- Trình độ CM: Cao đẳng nhạc

- Điện thoại :

- Email: yxuan.pbckt@kontum.edu.vn

- Ông Karô Châu - Chức Vụ: Giáo viên

- Trình độ CM: Cao đẳng thể dục

- Điện thoại :

- Email: karochau.pbckt@kontum.edu.vn

 

- Bà Nguyễn Thị Trang Thanh - Chức Vụ: Giáo viên

- Trình độ CM: Cao đẳng thể dục

- Điện thoại :

- Email: trangthanh.pbckt@kontum.edu.vn

- Bà Nguyễn Thị Yến - Chức Vụ: TPT

- Trình độ CM: Cao đẳng thể dục

- Điện thoại :

- Email: nguyenyen.pbckt@kontum.edu.vn

 

[Văn phòng]