Thực hiện công văn số 573 ngày 02/11/2017 của Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Thành phố Kon Tum về kế hoạch tổ chức cuộc thi Tài năng tiếng Anh (OTE) cấp thành phố năm học 2017-2018.